Generhverv af kørekort

Generhverv af kørekort

Generhverv af kørekort

Kontrollerende køreprøve
En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

Kørselsforbud – Undervisningsforløb
Ved køreforbud er der en del regler der skal følges, her er blot nogle af de vigtigste. Der er krav om at undervisningen dokumenteres ved brug af en lektionsplan (logbog) på samme måde som dengang du tog dit kørekort første gang).

Vi anbefaler dog at du deltager i alle teorilektionerne, samt mindst 3 diastest som du skal bestå. Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage, og du skal mindst have 8 kørelektioner i trafikken af 45 minutters varighed. Teori og praktisk undervisning skal integreres og følge logbogen. Antallet af supplerende lektioner afhænger af elevens individuelle behov.

Hvis du holder pauser i over 3 mdr. skal du begynde forfra på din undervisning. Du skal op til en kontrollerende prøve. Denne prøve vil normalt kræves aflagt i den køretøjskategori som du førte da du fik kørselsforbudet.