Priser

Priser gældende fra 01-08-2018

Kørekort til bil
29 teorilektioner Teori
4 lekt. Manøvrebane incl. baneleje
16 Kørelektioner på vej – Kørelektioner er 45 min.

4 lekt. Køreteknisk anlæg incl Baneleje
Dette er lovens mindste krav
Der må påregnes ekstra kørelektioner

Pris for ovenstående
12,600 kr
betales over 2 gange (1. gang inden manøvrebane, 2. gang inden teori modul 9)

Lovpakken bil
betaling over 1 gang (betaling inden manøvrebane)
12.600,-kr

Ekstra kørelektioner á 45 min. 400,00 kr

Kørekort til Motorcykel
Teorikursus 29 lektioner
Manøvrebane 4 lektioner
Kørelektioner vej 13 lektioner a 45 min.
Køreteknisk anlæg 5 lektioner

Dette er Lovens mindste krav
12.600,-
Der må påregnes ekstra kørelektioner

Øvrige omkostninger
Bil Prøvegebyr 1000.00 kr
MC prøvegebyr 1000,00 kr
Baneleje, mc 500,00 kr
Billede 120,00 kr
Lægeattest ca. 500,00 kr

Teoribog kan købes på skolen
CD med prøver kan købes på skolen

Førstehjælps kursus 500,00 kr

Kørekort til trailer B/E
Teorikursus 4 lektioner
Kørsel 6 lektioner
1 praktisk prøve
4300.00 kr excl prøvegebyr

Der kan forekomme ekstra kørlektioner